Montaj Kempen Anti Dadah

PROSIDAR:TAHUN 3:TOPIK 3

RINGKASAN MENGAJAR PROSIDAR:

TAHUN 3:

TOPIK : 3
TAJUK : Inhalan;jenis dan kesan penagihannya .
MASA :
KELAS : Tahun 3
OBJEKTIF : Pada akhir pembelajaran , murid dapat :

i) menyatakan makna 'inhalan'
ii) menyebut jenis-jenis inhalan
iii) menyatakan kesan-kesan penyalahgunaan inhalan.

ISI KANDUNGAN :
1. Definisi 'inhalan'
2. Jenis-jenis inhalan
3. Kesan penyalahgunaan inhalan .

LANGKAH :
SET INDUKSI :
1. Tunjukkan gambar - gambar bahan inhalan
2. Pamerkan bahan maujud sebagai contoh inhalan
-gam tiub basikal
-gam paip

LANGKAH 1 :
1. Guru memberi definisi dan jenis -jenis inhalan .
2. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan
3. Setiap kumpulan melengkapkan kad teka kata
4. Murid berbincang dalam kumpulan
5. Wakil murid menampal jawapan .

LANGKAH 2:
Penerangan tentang bahaya penyalahgunaan inhalan dengan menggunakan slaid
-kesan serta merta
-kesan jangka panjang

LANGKAH 3 :
1. Aktiviti bertulis menggunakan lembaran kerja yang disediakan .
2. Guru mengedarkan lembaran kerja mengikut tahap murid .

PENUTUP:
Guru membuat rumusan tentang isi kandungan pengajaran .

BAHAN BANTU MENGAJAR :
Slaid power point
Lembaran Kerja
Kad teka teki

JURULATIH UTAMA PROSIDAR
DAERAH KLUANG

Cuma Lima Minit Anti Dadah di Sekolah

Mari menonton video klip.....

Dadah membunuh

Kempen Anti Dadah

Montaj Penyalahgunaan Dadah

Dari AADK

Dari AADK