Montaj Kempen Anti Dadah

PROSIDAR:TAHUN 6:TOPIK 3

RINGKASAN MENGAJAR PROSIDAR:

TAHUN 6:

TOPIK : 3
TAJUK : Undang-undang dan hukuman dadah di Malaysia .
MASA :
KELAS : Tahun 6
OBJEKTIF : Pada akhir pembelajaran , murid dapat :

i) menyenaraikan secara umum undang-undang dan hukuman dadah di Malaysia .
ii) menyatakan bentuk-bentuk hukuman kepada pesalah kes dadah .

ISI KANDUNGAN :
Akta Dadah Berbahaya di Malaysia .

LANGKAH :
SET INDUKSI :
1. Guru menayangkan dan menerangkan slaid pengedaran dan penggunaan dadah .
2. Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan tayangan slaid .

LANGKAH 1 :
Guru menayangkan dan menerangkan tentang hukuman kepada penagih dan pengedar dadah .

LANGKAH 2:
1. Guru menayangkan slaid tentang operasi penangkapan penagih dan pengedar dadah oleh pihak polis .
2. Guru juga menayangkan gambar pusat serenti dan penjara .
3. Guru bersoal jawab dengan murid tentang tayangan tersebut.

LANGKAH 3 :
1. Aktiviti bertulis menggunakan lembaran kerja yang disediakan .
2. Guru mengedarkan lembaran kerja mengikut tahap murid .

PENUTUP:
Guru membuat rumusan hasil pembelajaran:
-sesiapa tidak boleh terlepas daripada undang-undang jika melakukan perbuatan yang salah di sisi undang-undang negara .

BAHAN BANTU MENGAJAR :
Slaid power point
Lembaran Kerja

JURULATIH UTAMA PROSIDAR
DAERAH KLUANG

Cuma Lima Minit Anti Dadah di Sekolah

Mari menonton video klip.....

Dadah membunuh

Kempen Anti Dadah

Montaj Penyalahgunaan Dadah

Dari AADK

Dari AADK